استارت لیست مرحله دوم مسابقات آزاد تیراندازی اعلام شداستارت لیست مرحله دوم مسابقات آزاد تیراندازی در رشته تفنگ بادی آقایان و بانوان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدارسیون تیراندازی، دومین مرحله از رقابت های آزاد تیراندازی با حضور 200 ورزکاراز 13 تا 14 اردیبهشت ماه در سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد که تیراندازان در دو بخش آقایان و بانوان پا به جوخه آتش می گذارند.
بر همین اساس استارت لیست تیراندازان به شرح زیر اعلام می گردد: