بازدید مشاور عالی فدراسیون از سایت اهداف پروازی گیلانمشاور عالی فدراسیون تیراندازی با سفر به استان گیلان از پروژه سایت اهداف پروازی این استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، سید عسگر میرطالبی با اشاره به این سفر گفت: سایت اهداف پروازی در منطقه مناسبی از ورزشگاه سردار جنگل رشت جانمایی شده و به صورت چهار سایت کامل طراحی شده است.
وی افزود: در این سفر شرایط و نحوه اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب به منظور بهره برداری مناسب آن اتخاذ شد.
میرطالبی تصریح کرد: گزارش این سفر و مواردی که نیازمند تصمیم گیری است به رییس فدراسیون اطلاع داده شده و با نظر مساعدی که دادگر به رشد و توسعه تیراندازی در سطح کشور دارد تصمیمات لازم برای بهره برداری این طرح اعمال خواهد شد.