مرحله اول مسابقات آزاد تیراندازی کشور در رشته تپانچهمرحله اول رقابت های آزاد تیراندازی کشور در رشته تپانچه بادی آقایان و بانوان با معرفی نفرات برتر برگزار شد.