آخرین تمرین تیم ملی تیراندازی به رقابتهای کاپ جهانی کره جنوبیآخرین تمرین تیم ملی تیراندازی کشورمان جهت حضور در رقابتهای کاپ جهانی کره جنوبی در سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.