برنامه زمان بندی رقابت های تیراندازی به اهداف پروازی اعلام شدبا اعلام برنامه زمان بندی مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی ، تیراندازان رشته تراپ آقایان و بانوان پا به جوخه آتش می گذارند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این دوره از مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی در مراحل پنجم، ششم و نهایی در محل سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.
برنامه به شرح زیر اعلام می گردد: