حضور ملی پوشان کشورمان در المپیک نوجوانان - آرژانتینبرای نخستین بار در تاریخ ورزش تیراندازی دو نماینده کشورمان با کسب سهمیه مستقیم در بازیهای المپیک نوجوانان حضور دارند.