آغاز دوره داوری بین المللی درجه Bتفنگ و تپانچه در محل فدراسیون تیراندازییک دوره کلاس داوری بین المللی درجه Bتفنگ و تپانچه به مدت 4 روز از 28 مهرماه در محل فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، آکادمی فدراسیون تیراندازی در نظر دارد یک دوره داوری بین المللیB تفنگ و تپانچه از تاریخ 97/7/28 لغایت 97/8/1 در محل این آکادمی واقع در مجموعه ورزشی آزادی برگزار نماید.
شرایط شرکت کنندگان:
1-کلیه داورانی که دارای مدرک داوری هستند مجاز به شرکت در این دوره می باشند.
2-این دوره به زبان انگلیسی برگزار می گردد، لذا کسانی که در این دوره شرکت می نمایند باید تسلط به زبان انگلیسی داشته باشند.
3-حداکثر ظرفیت دوره 25 نفر خواهد بود.
تبصره1: چنانچه تعداد ثبت نام کنندگان از حد نصاب بالاتر باشد در تاریخ 97/7/25 ساعت 10 صبح آزمون ورودی زبان انگلیسی به عمل خواهد آمد.
تبصره2: در صورت تساوی نتیجه آزمون زبان انگلیسی افرادی که دارای مدرک داوری بالاتر می باشند و همکاری آنان با فدراسیون تیراندازی محزر باشد در اولویت خواهند بود.
شهریه ثبت نام برای شرکت کنندگان 6/000/000 ریال می باشد که در زمان ثبت نام به شماره حساب 0108328290004 واریز و فیش آن به کمیته آموزش فدراسیون تحویل می شود.
گفتنی است تاریخ ثبت نام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 97/7/24می باشد. در صورت هر گونه ابهام یا سئوال از طریق شماره تلفن 44739039 کمیته آموزش پاسخگو خواهد بود.