برگزاری دوره های آموزش

 
چهارشنبه 9 تير 1400 - 11:01
فدراسیون تیراندازی از کلیه علاقمندان برای تهیه و ارسال مقالات علمی و پژوهشی با موضوع ورزش تیراندازی دعوت به عمل می آورد.

 
دوشنبه 7 تير 1400 - 13:23
یک دوره مربیگری درجه یک تفنگ و تپانچه از اوخر تیر لغایت اوسط مرداد در محل فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.

 
چهارشنبه 2 تير 1400 - 09:51
یکدوره کارگاه آموزش تربیت کاربر سیستم های ثبت امتیاز الکترونیکی به میزبانی فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.

 
شنبه 22 خرداد 1400 - 10:27
با حضور رییس فدراسیون تیراندازی گارکاه آموزشی تغذیه و بدن سازی ویژه ورزشکاران و مربیان تیرانداز برگزار شد.

 
سه شنبه 11 خرداد 1400 - 13:16


 
چهارشنبه 8 مرداد 1399 - 11:25
یک دوره کلاس داوری درجه2 تفنگ و تپانچه بادی به صورت مجازی (آنلاین) به میزبانی فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.

 
سه شنبه 13 خرداد 1399 - 12:49
دوکارگاه آموزشی آماده سازی پیش از مسابقه و طراحی و برنامه ریزی تمرینی به صورت مجازی (آنلاین) به میزبانی فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.