شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

اسامی نفرات مجاز به شرکت در مرحله اول مسابقات زمستانی

تفنگ بادی مردان

تپانچه بادی مردان

تفنگ بادی زنان

تپانچه بادی زنان

 

 

پیشنهاد ما

برنامه مرحله سوم اسکیت و تراپ دوبل

  برنامه مرحله سوم اهداف پروازی (اسکیت و تراپ دوبل)