یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

معرفی رشته ورزشی “بنج رست”

معرفی رشته ورزشی “بنج رست”

مترجم سیده زیبا اجتهد

پیشنهاد ما

به میزبانی هیئت تهران/ برگزاری ۴ کارگاه آموزشی در محل فدراسیون تیراندازی

به همت هیئت تیراندازی تهران ۴ کارگاه آموزشی از ۱۴ لغایت ۲۱ در محل فدراسیون …