دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶

نتایج دهمین دوره لیگ برتر بانوان / هفته دوازدهم و سیزدهم

هفته دوازدهم

مقدماتی تفنگ بادی

فینال تفنگ بادی

مقدماتی تپانچه بادی

فینال تپانچه بادی

*****************

هفته سیزدهم

مقدماتی تفنگ بادی

فینال تفنگ بادی

مقدماتی تپانچه بادی

فینال تپانچه بادی

پیشنهاد ما

نتایج مرحله سوم مسابقات اهداف پروازی اسکیت و تراپ دوبل

اسکیت تراپ دوبل