یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج دهمین دوره لیگ برتر بانوان / هفته دوازدهم و سیزدهم

هفته دوازدهم

مقدماتی تفنگ بادی

فینال تفنگ بادی

مقدماتی تپانچه بادی

فینال تپانچه بادی

*****************

هفته سیزدهم

مقدماتی تفنگ بادی

فینال تفنگ بادی

مقدماتی تپانچه بادی

فینال تپانچه بادی

پیشنهاد ما

زمانبندی نوبت دوم مسابقات آزاد اهداف پروازی ۹۶