یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶

آموزش تیراندازی با تپانچه – قسمت دوم (وضعیت بدن)

مترجم:  محمد امین باجلانی