چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵

آموزش تیراندازی با تپانچه – قسمت اول (وضعیت بدن)

مترجم: محمد امین باجلانی