یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶

آموزش تیراندازی با تپانچه – قسمت اول (وضعیت بدن)

مترجم: محمد امین باجلانی