شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

دستورالعمل مسابقات سلاحهای بادی زمستانی ۱۳۹۵

1-0011-002

پیشنهاد ما

برنامه مرحله سوم اسکیت و تراپ دوبل

  برنامه مرحله سوم اهداف پروازی (اسکیت و تراپ دوبل)