سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

دستورالعمل مسابقات سلاحهای بادی زمستانی ۱۳۹۵

1-0011-002

پیشنهاد ما

نفرات مجاز به شرکت در مسابقات مرحله دوم سلاحهای بادی زمستانی -بهمن ۱۳۹۵

تفنگ زنان تپانچه زنان تفنگ مردان تپانچه مردان