سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زمان برگزاری مسابقات آزادنهایی(منتخبین) اهداف پروازی آبان ۱۳۹۵

sabtenam-parvazi95

پیشنهاد ما

نفرات مجاز به شرکت در مسابقات مرحله دوم سلاحهای بادی زمستانی -بهمن ۱۳۹۵

تفنگ زنان تپانچه زنان تفنگ مردان تپانچه مردان