شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

برگزاری مسابقات انتخابی نهمین دوره سلاح های بادی آسیا

1-001 1-002 1-003

پیشنهاد ما

برنامه مرحله سوم اسکیت و تراپ دوبل

  برنامه مرحله سوم اهداف پروازی (اسکیت و تراپ دوبل)