شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

برگزاری مسابقات انتخابی نهمین دوره سلاح های بادی آسیا

1-001 1-002 1-003

پیشنهاد ما

زمانبندی مسابقات مرحله نهایی (منتخبین)سلاحهای بادی زمستانی-اسفند ۱۳۹۵