سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

اطلاعیه مرحله نهایی مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه ۱۳۹۵

1-0011111

پیشنهاد ما

نفرات مجاز به شرکت در مسابقات مرحله دوم سلاحهای بادی زمستانی -بهمن ۱۳۹۵

تفنگ زنان تپانچه زنان تفنگ مردان تپانچه مردان