شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

اطلاعیه مرحله نهایی مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه ۱۳۹۵

1-0011111

پیشنهاد ما

زمانبندی مسابقات مرحله نهایی (منتخبین)سلاحهای بادی زمستانی-اسفند ۱۳۹۵