سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نتایج مسابقات قهرمانی کشور مردان- ۱۷ الی ۱۹ شهریور (ارومیه)

مقدماتی تپانچه بادی مردان

تیمی تپانچه بادی مردان

فینال تپانچه بادی مردان

 

مقدماتی تفنگ بادی مردان

تیمی تفنگ بادی مردان

فینال تفنگ بادی مردان

پیشنهاد ما

نتایج مسابقات نهایی آزاد تفنگ و تپانچه آبان ۱۳۹۵

مقدماتی تفنگ مردان فینال تفنگ مردان مقدماتی تپانچه مردان فینال تپانچه مردان مقدماتی تفنگ بانوان …