چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج مسابقات قهرمانی کشور مردان- ۱۷ الی ۱۹ شهریور (ارومیه)

مقدماتی تپانچه بادی مردان

تیمی تپانچه بادی مردان

فینال تپانچه بادی مردان

 

مقدماتی تفنگ بادی مردان

تیمی تفنگ بادی مردان

فینال تفنگ بادی مردان

پیشنهاد ما

نتایج مسابقات مرحله اول زمستانی دی ۱۳۹۵

تپانچه بانوان بزرگسال تپانچه بانوان جوان و نوجوان فینال تپانچه بانوان بزرگسال فینال تپانچه بانوان …