یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تصویری، برگزاری مسابقات همگانی تیراندازی در استان “مازندران”

۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۲۳۹۱۴ ۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۲۳۹۲۰

۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۶۴۹۴۶ ۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۶۵۰۱۸

۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۱۰۶ ۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۱۳۹

۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۸۲۷ ۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۵۴۲۲۸

IMG_5082 IMG_5083

IMG_5148 IMG_5098

 

 

پیشنهاد ما

با اعلام رسمی فدراسیون تیراندازی؛ ۱۲ تیرانداز راهی بازی‌های کشورهای اسلامی می شوند

تیم‌ ‌ملی تیراندازی با ۱۲ ورزشکار  به بازی های کشورهای اسلامی اعزام می شوند. به …