پنج شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۶

گزارش تصویری، برگزاری مسابقات همگانی تیراندازی در استان “مازندران”

۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۲۳۹۱۴ ۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۲۳۹۲۰

۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۶۴۹۴۶ ۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۶۵۰۱۸

۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۱۰۶ ۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۱۳۹

۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۸۲۷ ۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۵۴۲۲۸

IMG_5082 IMG_5083

IMG_5148 IMG_5098

 

 

پیشنهاد ما

گزارش تصویری روز دوم مرحله نهایی مسابقات آزاد سلاح های بادی

عکاس: اکرم جمعی