چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵

گزارش تصویری، برگزاری مسابقات همگانی تیراندازی در استان “مازندران”

۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۲۳۹۱۴ ۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۲۳۹۲۰

۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۶۴۹۴۶ ۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۶۵۰۱۸

۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۱۰۶ ۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۱۳۹

۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۸۲۷ ۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۵۴۲۲۸

IMG_5082 IMG_5083

IMG_5148 IMG_5098

 

 

پیشنهاد ما

مدال آوران تیراندازی جام جهانی پاداش می گیرند+ تصویر

با حضور سرپرست فدراسیون تیراندازی، جلسه بدرقه تیم ملی برای حضور در اولین مسابقات تیراندازی …