یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش تیراندازی همگانی در پایگاه استعدادیابی فدراسیون تیراندازی

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c

پیشنهاد ما

فراخوان / میزبانی مسابقات آزاد تیراندازی، توسط هیأت ها و باشگاهها تیراندازی کشور

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات برای ترغیب و …