شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

اطلاعیه مهم : دریافت پروانه حمل سلاح تپانچه بادی «شبه نظامی»

بر اساس مصوبه ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی درخصوص اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ،  حمل و نگهداری و استفاده از سلاح های شبه نظامی ممنوع بوده و مجازات آن برابر سلاح های نظامی کمری میباشد .

فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور به کلیه دارندگان سلاحهای  تپانچه بادی شبه نظامی متقاضی دریافت پروانه حمل اعلام مینماید :

 با مراجعه به سایت فدراسیون فرم ثبت نام مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند تا در مراحل بعدی برای واجدین شرایط ؛ پروانه حمل سلاح صادر گردد .

شایان ذکر است : آن دسته از  دارندگان سلاح های بادی شبه نظامی که در زمان مقرر فرم  مورد نظر را تکمیل و شماره ثبت دریافت ننمایند ؛  اسلحه های آنان غیر مجاز محسوب و با دارندگان آن بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیر مجاز    ( مصوب مورخه ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ) برخورد خواهد شد

 (( مهلت ثبت نام  تا تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۲ بوده و تمدید نخواهد شد))