سه شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۶

عکس

حضور مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در محل فدراسیون تیراندازی به روایت تصویر

مصطفی مدبر، مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه سید حسن طباطبایی ، مدیر مجموعه ورزشی آزادی با حضور در محل فدراسیون تیراندازی به تیراندازی پرداختند. عکاس: علیرضا حمزه لو

ادامه مطلب...