شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال ۱۳۹۲- مرحله دوم

LOGO AZAD SABET 92 2

تفنگ بادی مردان:          جوانان- راند اول    جوانان – راند دوم       بزرگسالان – راند اول      بزرگسالان -راند دوم   تپانچه بادی مردان:        جوانان- راند اول    جوانان – راند دوم       بزرگسالان – راند اول      بزرگسالان -راند دوم   تفنگ بادی زنان:          جوانان- راند اول    جوانان – راند دوم       بزرگسالان – راند …

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات آزاد اهداف پروازی سال ۱۳۹۲-مرحله دوم

تراپ  مردان:            کلیک کنید  تراپ دوبل مردان :      کلیک کنید   اسکیت مردان:          کلیک کنید   تراپ زنان :             کلیک کنید     —————————————————————————————————————————– 

ادامه مطلب...

مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال ۹۲-مرحله اول

تفنگ بادی مردان:       جوانان- راند اول    جوانان – راند دوم       بزرگسالان – راند اول      بزرگسالان -راند دوم تپانچه بادی مردان:      جوانان- راند اول    جوانان – راند دوم       بزرگسالان – راند اول      بزرگسالان -راند دوم   تفنگ بادی زنان:       جوانان- راند اول    جوانان – راند دوم       بزرگسالان – راند اول      بزرگسالان -راند …

ادامه مطلب...