سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نتایج مسابقات

نتایج مسابقات مرحله نهایی آزاد تفنگ و تپانچه بادی ۹۳

رشته بزرگسالان      جوانان نوجوانان تپانچه آقایان مقدماتی  فینال مقدماتی فینال مقدماتی  فینال خانم ها مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی   فینال تفنگ آقایان مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی فینال خانم ها مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی  فینال

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات آزاد پروازی ۹۳ – نوبت پنجم

مقدماتی تراپ آقایان                                       فینال تراپ آقایان مقدماتی تراپ بانوان                                        فینال تراپ بانوان مقدماتی تراپ دوبل                                         فینال تراپ دوبل

ادامه مطلب...

نتایج قهرمانی کشور تفنگ و تپانچه بادی سال ۹۳

تپانچه بانوان راند اول                                                   تفنگ بانوان راند اول تپانچه بانوان راند دوم                                                  تفنگ بانوان راند دوم تپانچه بانوان راند سوم                                                تفنگ بانوان راند سوم تیمی تپانچه بانوان                                                     تیمی تفنگ بانوان تپانچه آقایان راند اول                                                 تفنگ آقایان راند اول تپانچه آقایان راند دوم                                                تفنگ آقایان راند دوم تپانچه آقایان راند سوم                                              …

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات آزاد سلاح های بادی ۹۳ – مرحله سوم

رشته بزرگسالان جوانان نوجوانان تپانچه مردان گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم زنان گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم تفنگ مردان گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم زنان گروه اول گروه دوم …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله دوم مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال ۹۳

رشته بزرگسالان جوانان نوجوانان تپانچه مردان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم زنان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم تفنگ مردان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم زنان راند اول راند دوم …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله اول مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی – اردیبهشت ۹۳

رشته بزرگسالان جوانان نوجوانان تپانچه مردان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم زنان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم تفنگ مردان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم زنان راند اول راند دوم …

ادامه مطلب...