چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

نتایج مسابقات زمستانی سلاح های بادی – مرحله اول – آذر ۹۳

تپانچه آقایان راند اول                                   تپانچه آقایان راند دوم تپانچه خانم ها راند اول                               تپانچه خانم ها راند دوم تفنگ آقایان راند اول                                    تفنگ آقایان راند دوم تفنگ خانم ها راند اول                                تفنگ خانم ها راند دوم

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات مرحله نهایی آزاد تفنگ و تپانچه بادی ۹۳

رشته بزرگسالان      جوانان نوجوانان تپانچه آقایان مقدماتی  فینال مقدماتی فینال مقدماتی  فینال خانم ها مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی   فینال تفنگ آقایان مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی فینال خانم ها مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی  فینال

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات آزاد پروازی ۹۳ – نوبت پنجم

مقدماتی تراپ آقایان                                       فینال تراپ آقایان مقدماتی تراپ بانوان                                        فینال تراپ بانوان مقدماتی تراپ دوبل                                         فینال تراپ دوبل

ادامه مطلب...

نتایج قهرمانی کشور تفنگ و تپانچه بادی سال ۹۳

تپانچه بانوان راند اول                                                   تفنگ بانوان راند اول تپانچه بانوان راند دوم                                                  تفنگ بانوان راند دوم تپانچه بانوان راند سوم                                                تفنگ بانوان راند سوم تیمی تپانچه بانوان                                                     تیمی تفنگ بانوان تپانچه آقایان راند اول                                                 تفنگ آقایان راند اول تپانچه آقایان راند دوم                                                تفنگ آقایان راند دوم تپانچه آقایان راند سوم                                              …

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات آزاد سلاح های بادی ۹۳ – مرحله سوم

رشته بزرگسالان جوانان نوجوانان تپانچه مردان گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم زنان گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم تفنگ مردان گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم گروه اول گروه دوم زنان گروه اول گروه دوم …

ادامه مطلب...