چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

نتایج مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه مرحله دوم اردیبهشت ۹۴

تپانچه بادی مردان راند اول تپانچه بادی مردان راند دوم تپانچه بادی زنان راند اول تپانچه بادی زنان راند دوم تفنگ بادی مردان راند اول تفنگ بادی مردان راند دوم تفنگ بادی زنان راند اول تفنگ بادی زنان راند دوم

ادامه مطلب...

نتایج مرحله اول مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه ۱۳۹۴

تفنگ بادی مردان-راند اول تفنگ بادی مردان -راند دوم تپانچه بادی مردان -راند اول تپانچه بادی مردان -راند دوم تفنگ بادی زنان -راند اول تفنگ بادی زنان-راند دوم تپانچه بادی زنان-راند اول تپانچه بادی زنان-راند دوم    

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی تفنگ و تپانچه بادی ۹۳

  رده سنی روز اول روز دوم روز سوم تمامی رده تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان بزرگسال تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان جوان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان نوجوان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله نهایی زمستانی سلاح های بادی ۹۳

مقدماتی تپانچه بادی بانوان بزرگسال                                     فینال تپانچه بادی بانوان بزرگسال مقدماتی تپانچه بادی بانوان جوانان و نوجوانان                         فینال تپانچه بادی بانوان جوانان و نوجوانان مقدماتی تفنگ بادی بانوان بزرگسال                                      فینال تفنگ بادی بانوان بزرگسال مقدماتی تفنگ بادی بانوان جوانان و نوجوانان                          …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله دوم مسابقات آزاد زمستانی ۹۳

تپانچه آقایان بزرگسال راند اول                     تپانچه آقایان بزرگسال راند دوم  تپانچه آقایان جوان راند اول                         تپانچه آقایان جوان راند دوم  تپانچه آقایان نوجوان راند اول                       تپانچه آقایان نوجوان راند دوم  تفنگ آقایان بزرگسال راند اول                       تفنگ آقایان بزرگسال راند دوم تفنگ آقایان جوان راند اول                           …

ادامه مطلب...