شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

نتایج مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه مرحله دوم اردیبهشت ۹۴

تپانچه بادی مردان راند اول تپانچه بادی مردان راند دوم تپانچه بادی زنان راند اول تپانچه بادی زنان راند دوم تفنگ بادی مردان راند اول تفنگ بادی مردان راند دوم تفنگ بادی زنان راند اول تفنگ بادی زنان راند دوم

ادامه مطلب...

نتایج مرحله اول مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه ۱۳۹۴

تفنگ بادی مردان-راند اول تفنگ بادی مردان -راند دوم تپانچه بادی مردان -راند اول تپانچه بادی مردان -راند دوم تفنگ بادی زنان -راند اول تفنگ بادی زنان-راند دوم تپانچه بادی زنان-راند اول تپانچه بادی زنان-راند دوم    

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی تفنگ و تپانچه بادی ۹۳

  رده سنی روز اول روز دوم روز سوم تمامی رده تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان بزرگسال تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان جوان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان نوجوان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان تفنگ بادی آقایان …

ادامه مطلب...