دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

نتایج مرحله چهارم تفنگ و تپانچه مرداد ۱۳۹۵

تفنگ بادی زنان راند اول تفنگ بادی زنان راند دوم فینال تفنگ بادی زنان تفنگ بادی مردان راند اول تفنگ بادی مردان راند دوم فینال تفنگ بادی مردان تپانچه بادی زنان راند اول تپانچه بادی زنان راند دوم فینال تپانچه  بادی زنان تپانچه بادی مردان راند اول تپانچه بادی مردان راند …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله دوم مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه ۱۳۹۵

تپانچه بانوان راند اول تپانچه بانوان راند دوم فینال تپانچه بانوان تپانچه مردان راند اول تپانچه مردان راند دوم فینال تپانچه مردان تفنگ بانوان راند اول  تفنگ بانوان راند دوم فینال تفنگ بانوان تفنگ مردان راند اول تفنگ مردان راند دوم فینال تفنگ مردان

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات مرحله اول تفنگ و تپانچه ۱۳۹۵

تپانچه بادی مردان راند اول تپانچه بادی مردان راند دوم فینال تپانچه بادی مردان تپانچه بادی زنان راند اول تپانچه بادی زنان راند دوم فینال تپانچه بادی زنان تفنگ بادی مردان راند اول تفنگ بادی مردان راند دوم فینال تفنگ بادی مردان تفنگ بادی زنان راند اول تفنگ بادی زنان …

ادامه مطلب...