چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

نتایج مسابقات مرحله نهایی آزاد سلاحهای بادی اسفند ۱۳۹۵

تفنگ بادی زنان جوانان و نوجوانان تفنگ بادی زنان بزرگسالان فینال تفنگ بادی زنان جوانان و نوجوانان فینال تفنگ بادی زنان بزرگسالان تپانچه بادی زنان جوانان و نوجوانان تپانچه بادی زنان بزرگسالان فینال تپانچه بادی زنان جوانان و نوجوانان فینال تپانچه بادی زنان بزرگسالان تفنگ بادی مردان جوانان و نوجوانان …

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات مرحله دوم سلاحهای بادی زمستانی-بهمن ۱۳۹۵

مقدماتی تفنگ بانوان بزرگسال فینال تفنگ بانوان بزرگسال مقدماتی تفنگ بانوان جوانان و نوجوانان فینال تفنگ بانوان جوانان و نوجوانان مقدماتی تپانچه بانوان بزرگسال فینال تپانچه بانوان بزرگسال مقدماتی تپانچه بانوان جوانان و نوجوانان فینال تپانچه بانوان جوانان و نوجوانان مقدماتی تفنگ مردان بزرگسال فینال تفنگ مردان بزرگسال مقدماتی تفنگ …

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات مرحله اول زمستانی دی ۱۳۹۵

تپانچه بانوان بزرگسال تپانچه بانوان جوان و نوجوان فینال تپانچه بانوان بزرگسال فینال تپانچه بانوان جوان و نوجوان تفنگ بانوان بزرگسال تفنگ بانوان جوان و نوجوان فینال تفنگ بانوان بزرگسال فینال تفنگ  بانوان جوان و نوجوان تپانچه مردان بزرگسال تپانچه مردان جوان و نوجوان فینال تپانچه مردان بزرگسال فینال تپانچه مردان جوان و …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله چهارم تفنگ و تپانچه مرداد ۱۳۹۵

تفنگ بادی زنان راند اول تفنگ بادی زنان راند دوم فینال تفنگ بادی زنان تفنگ بادی مردان راند اول تفنگ بادی مردان راند دوم فینال تفنگ بادی مردان تپانچه بادی زنان راند اول تپانچه بادی زنان راند دوم فینال تپانچه  بادی زنان تپانچه بادی مردان راند اول تپانچه بادی مردان راند …

ادامه مطلب...