سه شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

نتایج مرحله اول مسابقات تفنگ و تپانچه سال ۹۶

رشته تفنگ بادی آقایان: مرحله مقدماتی تفنگ بادی رده بزرگسالان فینال تفنگ بادی رده بزرگسالان   مرحله مقدماتی تفنگ بادی رده جوانان و نوجوانان فینال تفنگ بادی رده جوانان و نوجوانان   رشته تپانچه بادی آقایان: مرحله مقدماتی تپانچه بادی رده بزرگسالان فینال تپانچه بادی رده بزرگسالان   مرحله مقدماتی …

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات مرحله نهایی آزاد سلاحهای بادی اسفند ۱۳۹۵

تفنگ بادی زنان جوانان و نوجوانان تفنگ بادی زنان بزرگسالان فینال تفنگ بادی زنان جوانان و نوجوانان فینال تفنگ بادی زنان بزرگسالان تپانچه بادی زنان جوانان و نوجوانان تپانچه بادی زنان بزرگسالان فینال تپانچه بادی زنان جوانان و نوجوانان فینال تپانچه بادی زنان بزرگسالان تفنگ بادی مردان جوانان و نوجوانان …

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات مرحله دوم سلاحهای بادی زمستانی-بهمن ۱۳۹۵

مقدماتی تفنگ بانوان بزرگسال فینال تفنگ بانوان بزرگسال مقدماتی تفنگ بانوان جوانان و نوجوانان فینال تفنگ بانوان جوانان و نوجوانان مقدماتی تپانچه بانوان بزرگسال فینال تپانچه بانوان بزرگسال مقدماتی تپانچه بانوان جوانان و نوجوانان فینال تپانچه بانوان جوانان و نوجوانان مقدماتی تفنگ مردان بزرگسال فینال تفنگ مردان بزرگسال مقدماتی تفنگ …

ادامه مطلب...

نتایج مسابقات مرحله اول زمستانی دی ۱۳۹۵

تپانچه بانوان بزرگسال تپانچه بانوان جوان و نوجوان فینال تپانچه بانوان بزرگسال فینال تپانچه بانوان جوان و نوجوان تفنگ بانوان بزرگسال تفنگ بانوان جوان و نوجوان فینال تفنگ بانوان بزرگسال فینال تفنگ  بانوان جوان و نوجوان تپانچه مردان بزرگسال تپانچه مردان جوان و نوجوان فینال تپانچه مردان بزرگسال فینال تپانچه مردان جوان و …

ادامه مطلب...