یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مسابقات و لیگ

نتایج مسابقات زمستانی سلاح های بادی – مرحله اول – آذر ۹۳

تپانچه آقایان راند اول                                   تپانچه آقایان راند دوم تپانچه خانم ها راند اول                               تپانچه خانم ها راند دوم تفنگ آقایان راند اول                                    تفنگ آقایان راند دوم تفنگ خانم ها راند اول                                تفنگ خانم ها راند دوم

ادامه مطلب...