جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵

مسابقات و لیگ

نتایج مرحله اول مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه ۱۳۹۴

تفنگ بادی مردان-راند اول تفنگ بادی مردان -راند دوم تپانچه بادی مردان -راند اول تپانچه بادی مردان -راند دوم تفنگ بادی زنان -راند اول تفنگ بادی زنان-راند دوم تپانچه بادی زنان-راند اول تپانچه بادی زنان-راند دوم    

ادامه مطلب...