سه شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۶

مسابقات و لیگ

نتایج مرحله اول مسابقات تفنگ و تپانچه سال ۹۶

رشته تفنگ بادی آقایان: مرحله مقدماتی تفنگ بادی رده بزرگسالان فینال تفنگ بادی رده بزرگسالان   مرحله مقدماتی تفنگ بادی رده جوانان و نوجوانان فینال تفنگ بادی رده جوانان و نوجوانان   رشته تپانچه بادی آقایان: مرحله مقدماتی تپانچه بادی رده بزرگسالان فینال تپانچه بادی رده بزرگسالان   مرحله مقدماتی …

ادامه مطلب...