دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶

اخبار و اطلاعیه

نتایج دهمین دوره لیگ دسته برتر تیراندازی آقایان / هفته سوم و چهارم

مقدماتی تفنگ بادی آقایان هفته سوم فینال تفنگ بادی آقایان هفته سوم مقدماتی تپانچه بادی آقایان هفته سوم فینال تپانچه بادی آقایان هفته سوم ************************* مقدماتی تفنگ بادی آقایان هفته چهارم فینال تفنگ بادی آقایان هفته چهارم مقدماتی تپانچه بادی آقایان هفته سوم فینال تپانچه بادی آقایان هفته سوم

ادامه مطلب...

نتایج دهمین دوره لیگ برتر تیراندازی بانوان / هفته سوم و چهارم

مقدماتی تفنگ بادی بانوان هفته سوم مقدماتی تپانچه بادی بانوان هفته سوم فینال تفنگ بادی بانوان هفته سوم فینال تپانچه بادی بانوان هفته سوم ********************************* مقدماتی تفنگ بادی بانوان هفته چهارم مقدماتی تپانچه بادی بانوان هفته چهارم فینال تفنگ بادی بانوان هفته چهارم فینال تپانچه بادی بانوان هفته چهارم

ادامه مطلب...