سه شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۶

رکورد داران

رکورداران تیراندازی

شرایط و ضوابط ثبت رکورد ملی جدول رکوردهای پایه فرم مخصوص ثبت رکورد ملی ****************************************** تفنگ زنان- جوانان                            تفنگ زنان- بزرگسالان   تفنگ مردان- جوانان                             تفنگ مردان- بزرگسالان   تپانچه زنان- جوانان و بزرگسالان   تپانچه مردان- جوانان                             تپانچه مردان- بزرگسالان   اهداف پروازی زنان- جوانان و بزرگسالان   اهداف …

ادامه مطلب...